PJR, PAKJR, Radiology Pakistan, Radiology Journal, Pakistan Journal of Radiology

Vol 21, No 2 (2011)

Table of Contents

Editorial

Zafar Sajjad
PDF

Original Articles

Rohana Naqi, Muhammad Azeemuddin, Humera Ahsan, Waseem Akhtar
PDF
Fazal -e- Rahim, Abdul Saeed Shah, Ishrat Rahim
PDF
Sofia Sabouri, Makhtoom Shanhnazi, Alireza Khatami, Behnam Ghiasvand
PDF

Review Article

Sushil Ghanshyam Kachewar, Smita Balwantrao Sankaye
PDF

Case Reports

Kaleem Ahmad, Pannalal Sah, Sajid Ansari, Poonam Paudyal
PDF
Ameet Kumar Jesrani, Mahira Yunus, Asma Zafar, Syed Mohammad Faiq, Shabbir Naeem, Anwar Naqvi
PDF
Shahnawaz Bashir, Shah Naveed, Tanveer H. Banday, Hasina Quari, J. P. Singh
PDF
Sushil Ghanshyam Kachewar, Devidas Sitarampant Kulkarni
PDF

Technologist’s Section

Amin Rajani, Basit Salam, Shayan S. M. Anwar, Imrana Masroor
PDF

Knowledge Challenge

Hina Javed, Ahmed Swaleh
PDF
Nadir Khan
PDF

Literature Highlights

Zafar Sajjad
PDF